Kalan: (600)

sıra

Türkçe Türkçe - İngilizce İngilizce çeviri (ingilizcesi)

sıra » row

Anasayfa » Türkçe İngilizce çeviri
isim olarak;
sequence => sıra dizi sekans seri bölüm silsile
row => sıra dizi kavga tartışma gürültü patırtı
order => sipariş düzen sıra emir tarikat tertip
queue => sıra kuyruk dizi saç örgüsü at kuyruğu
line => satır hat çizgi sıra kablo kuyruk
place => yer sıra mekân ev basamak yerleşim yeri
turn => dönüş dönme sıra dönüm nöbet şekil
rank => rütbe sıra derece sınıf aşama dizi
range => dizi menzil alan sıra çeşitlilik çeşit
series => dizi seri sıra grup silsile
file => dosya eğe sıra klasör törpü
bench => bank sıra tezgâh yargıçlık kürsü hakim kürsüsü
desk => çalışma masası resepsiyon kasa yazı masası sıra kürsü
tier => aşama sıra dizi rütbe
occasion => fırsat durum sıra sebep ortam neden
array => düzen sıra jüri heyeti diziliş sergileme gösteriş
succession => veraset intikal sıra yerine geçme silsile üst üste olma
train => tren katar dizi kafile maiyet sıra
alignment => hizalanma hiza sıralama sıra gruplaşma uyuşma
linage => hiza sıra satır sayısı
form => form biçim şekil kalıp yapı sıra
settle => bank tahta kanape sıra
spell => büyü nöbet sihir afsun kısa mesafe sıra
slot => yarık yiv delik yer oluk sıra
arrangement => düzenleme aranjman anlaşma düzen ayarlama sıra
progression => ilerleme geçiş dizi devam devamlılık sıra
sıfat olarak;
ordinal => sıra takıma ait derece gösteren
(k1-h2713-y0.045-v1)
 • a. 1. Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi: “Şehir esnafı şekercisinden tutun da berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar.” -S. F. Abasıyanık. 2. Bu biçimdeki topluluğun durumu: Sırayı bozmayın. 3. Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu: Boy sırası. Yaş sırası. 4. Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman: “Bu sırada yan odadan sesler gelmeye başlamıştı.” -İ. O. Anar. 5. Nöbet: “Dalış sırası gene gelin-ceye dek o koca süngerden başka bir konudan söz etmedi.” -Halikarnas Balıkçısı. 6. Tahtadan oturak: “Oturacak yerler tahta sıralardan olur.” -S. Birsel. 7. Dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılan mobilya. 8. Düzen: Sıraya girmek. Sıraya dizilmek. 9. Ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kuran ve “ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde” anlamlarında kullanılan bir söz: Ardı sıra gelmek. Arkası sıra koşmak. Önü sıra gitmek. Yanı sıra yürümek.
  Güncel Türkçe Sözlük
 • Fr. Rangée
  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • Fr. Série
  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • Fr. Étage
  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • Topluluktaki kişilerin belli zamanlarda sıra ile verdikleri yemek, şölen.
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • Kimi sözcüklerin sonuna eklenerek ablatif anlamı verir : Yanısıra, ardısıra, aklısıra.
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • Kimyon ve buna benzer kokulu bir ot.
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • Kimyona benzer kokulu bir çeşit ot.
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • Dizi hâlindeki takı. “Onun sıraları vardı.”
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • Sıra, an, zaman
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • < Rum. Seira: sıra; vakit; vaktitler; zaman. || sera || sıraların: sıralarda; vakitlerde || sırama (< sıra yme): sıra; vakit || sırase: vakit || sora: vakit; sıra || bir sıra: bir defasında || bu sıra: Bu defa || o sıra: o vakitler , o vakit
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • İng. sequence
  Sıralanmış bir öğeler dizisi.
  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü (1981)
 • İng. bank
  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • İng. order
  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • İng. sequence
  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • İng. row
  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • İng. bench
  Dersliklerde öğrencilerin ders dinlemek ve çalışmak üzere oturdukları yer.
  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü (1974)
 • Fr. rang
  (matematik)
  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu (1963)
 • Osm. mütevâliye
  (matematik)
  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu (1963)
 • İng. row
  Sinema Bir salonda yan yana dizilen koltuklardan oluşan dizi.
  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü (1981)
 • İng. sequence
  sinema: Bir senaryoyu oluşturan olgu, düşünce, görünümün çekim düzenini belirleyen sayı. 2. elektrik: Bir elektro-motor kuvveti oluşturan çevrimden geçen çok evreli yedek dalgalı akımların düzeni.
  BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü (1980)
 • İng. row
  Bir çizelgede gözlemlerin yataylığına dizilmesinden oluşmuş dizilerden her biri.
  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü (1981)
 • İng. Fixture
  Adçekme yoluyla karşılaşma sırasının belirlenmesi üzerine hazırlanan ve bu sırayı gösteren liste.
  BSTS / Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü (1968)
 • Karayemiş ağacının fırında kurutulmuş meyvesi.
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 1. Sıra. 2. Vaktin belli bir münasebet anı, an
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • Sıra
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • Far. ş³re
  a. 1. Henüz mayalanmamış üzüm suyu. 2. Bazı meyve ve sebzelerin özü: Elma şırası. 3. argo Süzülmüş afyon.
  Güncel Türkçe Sözlük
 • 1.Üzüm suyu. 2.İncir suyu. 3.Üzüm, erik, dut vb. meyvelerin suyu. 4.Tatlı.
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • Bir yaşındaki katır.
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 1.Büyük dalyan 2.Dalyana balık girdiğinde, reisin ağ toplama emri.
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • Üzüm suyu.
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • Şıra, üzüm ve öteki meyvelerin suyu, şekerli su.
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
(y0.187-s1)

Türkçe İngilizce Çeviri, İngilizce Türkçe Çeviri, Türkçe Almanca Çeviri, Almanca Türkçe Çeviri, Türkçe Fransızca Çeviri, Fransızca Türkçe Çeviri, Türkçe İspanyolca Çeviri, İspanyolca Türkçe Çeviri, Türkçe Portekizce Çeviri, Portekizce Türkçe Çeviri, Türkçe İtalyanca Çeviri, İtalyanca Türkçe Çeviri, Türkçe Arapça Çeviri, Arapça Türkçe Çeviri, Türkçe Rusça Çeviri, Rusça Türkçe Çeviri, Türkçe Türkçe Çeviri, İngilizce İngilizce Çeviri

Çevirisi yapılmasını istediğiniz metinde kısa, basit, sade cümleler kurunuz, bu sayede Çeviri  işini yapacak olan sistemin işi oldukça kolaylaşacak, hızlanacaktır ve sizi en doğru, anlam bütünlüğü olan cümle çevirisine ulaştıracaktır. nanosozluk.com online çeviri  ve Türkçe kelimelerin sözlük anlamını bulan tercüme sitesidir. Sitemizden, ücretsiz ve saniyeler içerisinde onlarca dil arasında metin, cümle ve Türkçe sözcük çevirisi yapabilirsiniz ayrıca ingilizce türkçe çeviri  başta olmak üzere çevirdiğiniz içeriğin sesli çevirisini dinleyebilirsiniz.


nanosozluk.com, Google Translate  (Çeviri) Alt Yapısı Kullanılarak, Diller Arası Online Kelime, Cümle Çeviri ve Çevirilen İçeriği Dinleme Hizmetleri Verilmektedir. nanosozluk.com Çeviri Sonuçlarının Doğruluğu ve Geçerliliği Konusunda Hiçbir Zaman Garanti Vermez !